Nawrocki, M. (2021). Drapieżcze tożsamości i populistyczna „communitas”: Immunitarne konstruowanie wspólnoty w prawicowych dyskursach populistycznych. Stan Rzeczy, (1(20), 19–45. https://doi.org/10.51196/srz.20.2