Krajewski, M. (2021). Miejsce drzew jest w lesie. O miejskiej biofobii. Stan Rzeczy, (1(20), 203-228. https://doi.org/10.51196/srz.20.8