Koprowicz, A. (2021). Nauka patrzenia na siebie. Egofotografie chłopskich czytelników „Gazety Świątecznej” (1881–1905). Stan Rzeczy, (2(21), 205–241. https://doi.org/10.51196/srz.21.8