Rakowski, T. (2020). Socjologia pracy jako spojrzenie wstecz. Możliwości interpretacyjne książki „Cięcia. Mówiona historia transformacji” Aleksandry Leyk i Joanny Wawrzyniak. Stan Rzeczy, (1(18), 235-247. https://doi.org/10.51196/srz.18.13