Trubieckoj, J. (2020). Błogosławiony Augustyn. Stan Rzeczy, (1(18), 45-100. https://doi.org/10.51196/srz.18.4