Rogalski, M. (2020). Komentarz przekładowy do tekstu Jewgienija Nikołajewicza Trubieckiego „Błogosławiony Augustyn”. Stan Rzeczy, (1(18), 41-44. https://doi.org/10.51196/srz.18.3