Rogalski, M. (2020). Co nam dziƛ po herezji?. Stan Rzeczy, (1(18), 11-17. https://doi.org/10.51196/srz.18.1