Rogalski, M. (2019). Wołanie o redaktora: Hanna Buczyńska-Garewicz, Jan Garewicz, „Listy. Warszawa. Paryż. Boston”; Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki, „Listy 1957–2007”; „Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego)”. Stan Rzeczy, (1(16), 339-352. https://doi.org/10.14394/srz.16.14