Świrek, K., & Rawski, T. (2019). Intelektualiści totalni: między dominacją a krytyką. Stan Rzeczy, (1(16), 11-24. https://doi.org/10.14394/srz.16.1