Zaborowski, Leszek. (2016). Wyprawa w trzynastolecie: Ulrich Schmid (red.), „Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926–1939”. Stan Rzeczy, (2(11), 303-310. https://doi.org/10.51196/srz.11.23