Mączka, Dorian. (2016). Nauka a nuda – spojrzenie z perspektywy filozoficznej. Stan Rzeczy, (2(11), 149-165. https://doi.org/10.51196/srz.11.9