Bilewicz, A. (2018). For the Art of Distance: Tomasz Rakowski, “Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia”. Stan Rzeczy, (2(15), 201-208. https://doi.org/10.14394/srz.15.14