Głowacki, A. (2018). Religious Authority for a New, Mediatised World: Marta Kołodziejska, “Online Catholic Communities: Community, Authority, and Religious Individualisation”. Stan Rzeczy, (2(15), 167-174. https://doi.org/10.14394/srz.15.11