Wind, Edgar. (2015). Obraz i tekst (przeł. Robert Pawlik). Stan Rzeczy, (1(8), 77–81. https://doi.org/10.51196/srz.8.6