Bielecki , M. (2014). Jerzego Kochana czekanie na Socjalizm: Jerzy Kochan. „Socjalizm”. Stan Rzeczy, (1(6), 336-340. https://doi.org/10.51196/srz.6.20