Pawłowski , Łukasz. (2014). Bitwa o słowa: Andrzej Walicki. „Od projektu komunistycznego do liberalnej utopii”. Stan Rzeczy, (1(6), 286-296. https://doi.org/10.51196/srz.6.14