Lissowski, G., & Sułek, A. (2013). Michał Pohoski (1927–2012). Stan Rzeczy, (1(4), 206-212. https://doi.org/10.51196/srz.4.12