Jędrzejczak, Helena A. (2012). Tomasz Merta. „Nieodzowność konserwatyzmu” . Stan Rzeczy, (2(3), 197–208. https://doi.org/10.51196/srz.3.13