Stan Rzeczy. (2018). In Memory of Arkadiusz Peisert. Stan Rzeczy, (2(15), 13-14. https://doi.org/10.14394/srz.15.2