Ferenc, Mariusz. (2011). Więcej życia! : Agata Bielik-Robson, „Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności”. Stan Rzeczy, (1(1), 248-252. https://doi.org/10.51196/srz.1.20